حجت الاسلام والمسلمین شیخ مهدی گودرزی
حجت الاسلام والمسلمین شیخ مهدی گودرزی - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش اول_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش دوم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش سوم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش چهارم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش پنجم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش اول_شور_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول_شور_حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش دوم_شور_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم_شور_حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش سوم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدلله...
بخش سوم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدلله... - مراسم عزاداری شام غریبان محرم 1398 1398/6/21
بخش پنجم - پیش زمینه - یارا دلبر و دلدارا...
بخش پنجم - پیش زمینه - یارا دلبر و دلدارا... - مراسم عزاداری شام غریبان محرم 1398 1398/6/21
بخش پنجم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدالله...
بخش پنجم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدالله... - مراسم عزاداری شب عاشورا محرم 1398 1398/6/19
بخش ششم - پیش زمینه - حر و آزاده ای...
بخش ششم - پیش زمینه - حر و آزاده ای... - مراسم عزاداری شب عاشورا محرم 1398 1398/6/19
بخش دوازدهم - شور - کشته فتاده به صحرا...
بخش دوازدهم - شور - کشته فتاده به صحرا... - مراسم عزاداری شب عاشورا محرم 1398 1398/6/19
بخش سیزدهم - شور - و علیک باالبکا...
بخش سیزدهم - شور - و علیک باالبکا... - مراسم عزاداری شب عاشورا محرم 1398 1398/6/19
بخش چهارم - پیش زمینه - حر و آزاده ای...
بخش چهارم - پیش زمینه - حر و آزاده ای... - مراسم عزاداری شب نهم محرم 1398 1398/6/18
بخش پنجم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدالله...
بخش پنجم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدالله... - مراسم عزاداری شب نهم محرم 1398 1398/6/18
بخش نهم - واحد - یه روز قطره میشه بارون...
بخش نهم - واحد - یه روز قطره میشه بارون... - مراسم عزاداری شب نهم محرم 1398 1398/6/18