سرود - زسر بیرون نخواهم کرد سودای محمد را
سرود - زسر بیرون نخواهم کرد سودای محمد را - میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) 1395/9/26
شعرخوانی - ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید
شعرخوانی - ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید - میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) 1395/9/26
شعر خوانی - داده چشمان تو بر کشتن من دست به هم
شعر خوانی - داده چشمان تو بر کشتن من دست به هم - میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) 1395/9/26
بخش چهارم-زمینه-عمود خیمه حرم برادرم عباس
بخش چهارم-زمینه-عمود خیمه حرم برادرم عباس - مراسم عزاداری شب ششم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/15
بخش یازدهم-واحد-اگر که غم برای توست، غم به درد میخورد
بخش یازدهم-واحد-اگر که غم برای توست، غم به درد میخورد - مراسم عزاداری شب ششم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/15
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين سید عباس موسوی مطلق
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين سید عباس موسوی مطلق - مراسم عزاداری شب پنجم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/14
بخش اول - روضه-تو وقتی اومدی گفتم که تقصیر دل من بود
بخش اول - روضه-تو وقتی اومدی گفتم که تقصیر دل من بود - مراسم عزاداری شب پنجم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/14
بخش سوم - روضه-چنان از باده غم پر کرده گردون صبویم را
بخش سوم - روضه-چنان از باده غم پر کرده گردون صبویم را - مراسم عزاداری شب پنجم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/14
بخش چهارم-زمینه-بده ای باد صبا از بابام خبری
بخش چهارم-زمینه-بده ای باد صبا از بابام خبری - مراسم عزاداری شب پنجم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/14
بخش ششم-واحد-محسن عرب خالقی-روضه سربسته تر بهتره
بخش ششم-واحد-محسن عرب خالقی-روضه سربسته تر بهتره - مراسم عزاداری شب پنجم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/14
بخش هشتم-زمینه-محسن عرب خالقی-لا حبیب الا کربلا
بخش هشتم-زمینه-محسن عرب خالقی-لا حبیب الا کربلا - مراسم عزاداری شب پنجم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/14
بخش دهم-شور-محسن عرب خالقی-واویلا واویلا
بخش دهم-شور-محسن عرب خالقی-واویلا واویلا - مراسم عزاداری شب پنجم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/14
بخش یازدهم-شور-چه خبر بازار شام همه اومدن روی بام
بخش یازدهم-شور-چه خبر بازار شام همه اومدن روی بام - مراسم عزاداری شب پنجم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/14
بخش سیزدهم-شور-حرمت خواهش چشمای منه
بخش سیزدهم-شور-حرمت خواهش چشمای منه - مراسم عزاداری شب پنجم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/14
بخش پانزدهم-شور-نمی خوام به نوکری فقط عادت بکنم
بخش پانزدهم-شور-نمی خوام به نوکری فقط عادت بکنم - مراسم عزاداری شب پنجم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/14
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين سید عباس موسوی مطلق
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين سید عباس موسوی مطلق - مراسم عزاداری شب سوم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/12
بخش اول - روضه-تفسیر عشق درس الفبای کربلاست
بخش اول - روضه-تفسیر عشق درس الفبای کربلاست - مراسم عزاداری شب سوم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/12
بخش دوم - روضه-پس از تو هیچ می‌دانی چه آمد بر سر زینب
بخش دوم - روضه-پس از تو هیچ می‌دانی چه آمد بر سر زینب - مراسم عزاداری شب سوم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/12
بخش سوم - زمینه - یه خواهر یه معشوق دوتا کربلایی
بخش سوم - زمینه - یه خواهر یه معشوق دوتا کربلایی - مراسم عزاداری شب سوم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/12
بخش پنجم - واحد-زبستان می‌گذشتم بلبلی را در نوا دیدم
بخش پنجم - واحد-زبستان می‌گذشتم بلبلی را در نوا دیدم - مراسم عزاداری شب سوم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/12
بخش ششم-واحد-آقا خیالت از سرم زیاده
بخش ششم-واحد-آقا خیالت از سرم زیاده - مراسم عزاداری شب سوم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/12
بخش هفتم-واحد-اگر که غم برای توست، غم به درد میخورد
بخش هفتم-واحد-اگر که غم برای توست، غم به درد میخورد - مراسم عزاداری شب سوم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/12
بخش هشتم-شور--نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم
بخش هشتم-شور--نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم - مراسم عزاداری شب سوم صفر [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/8/12
بخش چهارم - زمینه - دل بیتاب اومده چشم پر از آب اومده جان آقا
بخش چهارم - زمینه - دل بیتاب اومده چشم پر از آب اومده جان آقا - مراسم عزاداری شب یازدهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/21
بخش پنجم-زمینه-با بیرق سیاه راه افتادم
بخش پنجم-زمینه-با بیرق سیاه راه افتادم - مراسم عزاداری شب یازدهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/21
بخش هشتم-شور-تنها نر این دنیا روشن با نور عاشورا
بخش هشتم-شور-تنها نر این دنیا روشن با نور عاشورا - مراسم عزاداری شب یازدهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/21
بخش نهم-سجاد مجمدی-شور-حک کردم روی این سینه
بخش نهم-سجاد مجمدی-شور-حک کردم روی این سینه - مراسم عزاداری شب یازدهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/21
بخش دوازدهم-شور-الهی که چراغ روضه‌هات روشن باشه
بخش دوازدهم-شور-الهی که چراغ روضه‌هات روشن باشه - مراسم عزاداری شب یازدهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/21
بخش سیزدهم- شور-اگه راه خونتو بلد نبودم
بخش سیزدهم- شور-اگه راه خونتو بلد نبودم - مراسم عزاداری شب یازدهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/21
بخش سوم-زمینه-با بیرق سیاه راه افتادم
بخش سوم-زمینه-با بیرق سیاه راه افتادم - مراسم عزاداری شب دهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/20
بخش چهارم- زمینه-رسیدم به غم خانه ات
بخش چهارم- زمینه-رسیدم به غم خانه ات - مراسم عزاداری شب دهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/20
بخش پنجم-واحد-امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود
بخش پنجم-واحد-امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود - مراسم عزاداری شب دهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/20
بخش ششم-شور-جان زینب حرف جدایی رو نزن
بخش ششم-شور-جان زینب حرف جدایی رو نزن - مراسم عزاداری شب دهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/20
بخش هشتم-شور-دلم گرفته، دوباره این شبا واسه حرم گرفته
بخش هشتم-شور-دلم گرفته، دوباره این شبا واسه حرم گرفته - مراسم عزاداری شب دهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/20
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين بندانی نیشابوری
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين بندانی نیشابوری - مراسم عزاداری شب نهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/19
بخش چهارم-زمینه-یل کربلا ماشاالله...
بخش چهارم-زمینه-یل کربلا ماشاالله... - مراسم عزاداری شب نهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/19
بخش پنجم-زمینه-با بیرق سیاه راه افتادم
بخش پنجم-زمینه-با بیرق سیاه راه افتادم - مراسم عزاداری شب نهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/19
بخش ششم-زمینه-پناه خیمه ها وسردارم رفت...
بخش ششم-زمینه-پناه خیمه ها وسردارم رفت... - مراسم عزاداری شب نهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/19
بخش دهم-واحد-سقا مگه چقد تا خیمه راهه...
بخش دهم-واحد-سقا مگه چقد تا خیمه راهه... - مراسم عزاداری شب نهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/19
بخش یازدهم-واحد-یک گل میان علقمه فتاده...
بخش یازدهم-واحد-یک گل میان علقمه فتاده... - مراسم عزاداری شب نهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/19
بخش دوازدهم-دودمه-ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
بخش دوازدهم-دودمه-ای اهل حرم میر و علمدار نیامد - مراسم عزاداری شب نهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/19
بخش چهاردهم-شور-نداری غیر گناه خاطره بهتری از من
بخش چهاردهم-شور-نداری غیر گناه خاطره بهتری از من - مراسم عزاداری شب نهم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/19
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين بندانی نیشابوری
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين بندانی نیشابوری - مراسم عزاداری شب هشتم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/18
بخش چهارم-زمینه-با بیرق سیاه راه افتادم
بخش چهارم-زمینه-با بیرق سیاه راه افتادم - مراسم عزاداری شب هشتم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/18
بخش پنجم - زمینه - باید قلبم برا تو حرم باشه
بخش پنجم - زمینه - باید قلبم برا تو حرم باشه - مراسم عزاداری شب هشتم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/18
بخش ششم-زمینه-نمیتونم که تحمل بکنم عزیزم یه لحظه دوری تورو
بخش ششم-زمینه-نمیتونم که تحمل بکنم عزیزم یه لحظه دوری تورو - مراسم عزاداری شب هشتم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/18
بخش هشتم - واحد - چون تو ای لاله در این دشت گلی پرپر نیست
بخش هشتم - واحد - چون تو ای لاله در این دشت گلی پرپر نیست - مراسم عزاداری شب هشتم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/18
بخش نهم- واحد-دلم قرصه تا وقتی که سرم با روضه ات گرمه
بخش نهم- واحد-دلم قرصه تا وقتی که سرم با روضه ات گرمه - مراسم عزاداری شب هشتم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/18
بخش دهم-واحد-فقط از داغ تو خوبه همیشه گریه عادت شه
بخش دهم-واحد-فقط از داغ تو خوبه همیشه گریه عادت شه - مراسم عزاداری شب هشتم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/18
بخش یازدهم-واحد-اگر که غم برای توست، غم به درد میخورد
بخش یازدهم-واحد-اگر که غم برای توست، غم به درد میخورد - مراسم عزاداری شب هشتم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/18
بخش دوازدهم-ش،ر-سیدجواد پرئی-نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم
بخش دوازدهم-ش،ر-سیدجواد پرئی-نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم - مراسم عزاداری شب هشتم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/18
بخش سیزدهم-شور-امیری حسین ای وای اگه دستامو نگیری
بخش سیزدهم-شور-امیری حسین ای وای اگه دستامو نگیری - مراسم عزاداری شب هشتم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳۸] 1395/7/18