حجت الاسلام والمسلمین شیخ مهدی گودرزی
حجت الاسلام والمسلمین شیخ مهدی گودرزی - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش اول_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش دوم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش سوم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش چهارم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش پنجم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش اول_شور_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول_شور_حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش دوم_شور_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم_شور_حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1398 1398/7/9
بخش سوم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدلله...
بخش سوم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدلله... - مراسم عزاداری شام غریبان محرم 1398 1398/6/21
بخش پنجم - پیش زمینه - یارا دلبر و دلدارا...
بخش پنجم - پیش زمینه - یارا دلبر و دلدارا... - مراسم عزاداری شام غریبان محرم 1398 1398/6/21
بخش پنجم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدالله...
بخش پنجم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدالله... - مراسم عزاداری شب عاشورا محرم 1398 1398/6/19
بخش ششم - پیش زمینه - حر و آزاده ای...
بخش ششم - پیش زمینه - حر و آزاده ای... - مراسم عزاداری شب عاشورا محرم 1398 1398/6/19
بخش دوازدهم - شور - کشته فتاده به صحرا...
بخش دوازدهم - شور - کشته فتاده به صحرا... - مراسم عزاداری شب عاشورا محرم 1398 1398/6/19
بخش سیزدهم - شور - و علیک باالبکا...
بخش سیزدهم - شور - و علیک باالبکا... - مراسم عزاداری شب عاشورا محرم 1398 1398/6/19
بخش چهارم - پیش زمینه - حر و آزاده ای...
بخش چهارم - پیش زمینه - حر و آزاده ای... - مراسم عزاداری شب نهم محرم 1398 1398/6/18
بخش پنجم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدالله...
بخش پنجم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدالله... - مراسم عزاداری شب نهم محرم 1398 1398/6/18
بخش نهم - واحد - یه روز قطره میشه بارون...
بخش نهم - واحد - یه روز قطره میشه بارون... - مراسم عزاداری شب نهم محرم 1398 1398/6/18
سخنرانی_حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی مطلق
سخنرانی_حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی مطلق - مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1398 1398/6/17
بخش اول_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول_روضه_حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1398 1398/6/17
بخش چهارم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدلله
بخش چهارم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدلله - مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1398 1398/6/17
بخش دهم - شور - عازم میدان شده حالا...
بخش دهم - شور - عازم میدان شده حالا... - مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1398 1398/6/17
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی مطلق
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی مطلق - مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1398 1398/6/15
بخش اول روضه_حاج سید محمد جوادی
بخش اول روضه_حاج سید محمد جوادی - مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1398 1398/6/15
بخش اول زمینه_حاج سید محمد جوادی
بخش اول زمینه_حاج سید محمد جوادی - مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1398 1398/6/15
بخش دوم_رمینه_حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم_رمینه_حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1398 1398/6/15
بخش پنجم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدالله...
بخش پنجم - پیش زمینه - یا ثارالله الحمدالله... - مراسم عزاداری شب ششم محرم 1398 1398/6/14
بخش ششم - زمینه - حنا بگردونید...
بخش ششم - زمینه - حنا بگردونید... - مراسم عزاداری شب ششم محرم 1398 1398/6/14
بخش هفتم - زمینه - تو چشمای اهل حرم...
بخش هفتم - زمینه - تو چشمای اهل حرم... - مراسم عزاداری شب ششم محرم 1398 1398/6/14
سخنرانی - حجت الاسلام موسوی مطلق
سخنرانی - حجت الاسلام موسوی مطلق - مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1398 1398/6/13
روضه - یک جهان روضه و یک ماه محرم داریم
روضه - یک جهان روضه و یک ماه محرم داریم - مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1398 1398/6/13
روضه - حیدر همیشگی است بود حی لا یموت
روضه - حیدر همیشگی است بود حی لا یموت - مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1398 1398/6/13
پیش زمینه - حر و آزاده ای اگه هستی با حسین
پیش زمینه - حر و آزاده ای اگه هستی با حسین - مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1398 1398/6/13
واحد - می رسد رزق محبان اباعبدالله
واحد - می رسد رزق محبان اباعبدالله - مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1398 1398/6/13
شور - زینبم قافله سالار حسین ابن علی
شور - زینبم قافله سالار حسین ابن علی - مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1398 1398/6/13