سخنرانی - حجت الاسلام موسوی مطلق
سخنرانی - حجت الاسلام موسوی مطلق - مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1398 1398/6/13
روضه - یک جهان روضه و یک ماه محرم داریم
روضه - یک جهان روضه و یک ماه محرم داریم - مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1398 1398/6/13
روضه - حیدر همیشگی است بود حی لا یموت
روضه - حیدر همیشگی است بود حی لا یموت - مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1398 1398/6/13
پیش زمینه - حر و آزاده ای اگه هستی با حسین
پیش زمینه - حر و آزاده ای اگه هستی با حسین - مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1398 1398/6/13
واحد - می رسد رزق محبان اباعبدالله
واحد - می رسد رزق محبان اباعبدالله - مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1398 1398/6/13
شور - زینبم قافله سالار حسین ابن علی
شور - زینبم قافله سالار حسین ابن علی - مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1398 1398/6/13
سخنرانی-حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی مطلق
سخنرانی-حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی مطلق - مراسم عزاداری شب سوم محرم 1398 1398/6/11
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم 1398 1398/6/11
بخش یک - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش یک - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم 1398 1398/6/11
بخش دوم - پیش زمینه - حا سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - پیش زمینه - حا سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم 1398 1398/6/11
بخس یک - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخس یک - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم 1398 1398/6/11
بخش دوم- زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم- زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم 1398 1398/6/11
بخش یک - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش یک - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم 1398 1398/6/11
بخش دوم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم 1398 1398/6/11
بخش سوم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم 1398 1398/6/11
بخش یک - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش یک - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم 1398 1398/6/11
بخش دوم - شور- حاجسید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - شور- حاجسید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم 1398 1398/6/11
سخنرانی - حجت الاسلام موسوی مطلق
سخنرانی - حجت الاسلام موسوی مطلق - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1398 1398/6/10
پیش زمینه - تو عشق آتشین و دل من عاشق ترین
پیش زمینه - تو عشق آتشین و دل من عاشق ترین - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1398 1398/6/10
واحد - کاروانی پر دلهای بلانوش و بلاجوش
واحد - کاروانی پر دلهای بلانوش و بلاجوش - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1398 1398/6/10
واحد - خدا رحمت کنه اونکه منو تو روضه آورده
واحد - خدا رحمت کنه اونکه منو تو روضه آورده - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1398 1398/6/10
شور - یا حسین دلخوشیه زندگی ما حسین
شور - یا حسین دلخوشیه زندگی ما حسین - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1398 1398/6/10
سخنرانی - حجت الاسلام موسوی مطلق
سخنرانی - حجت الاسلام موسوی مطلق - مراسم عزاداری شب اول محرم 1398 1398/6/9
روضه - ای سایه ات فتاده به روی سرم حسین
روضه - ای سایه ات فتاده به روی سرم حسین - مراسم عزاداری شب اول محرم 1398 1398/6/9
روضه - خدا رو شکر به آرزوم رسیدم
روضه - خدا رو شکر به آرزوم رسیدم - مراسم عزاداری شب اول محرم 1398 1398/6/9
پیش زمینه - تو عشق آتشین و دل من عاشق ترین
پیش زمینه - تو عشق آتشین و دل من عاشق ترین - مراسم عزاداری شب اول محرم 1398 1398/6/9
زمینه - در حسینیه رو باز کنید آروم
زمینه - در حسینیه رو باز کنید آروم - مراسم عزاداری شب اول محرم 1398 1398/6/9
شور - آسمان دور سر گنبد تو پر زده
شور - آسمان دور سر گنبد تو پر زده - مراسم عزاداری شب اول محرم 1398 1398/6/9
شعر خوانی - پر شده جان آسمون از اشک
شعر خوانی - پر شده جان آسمون از اشک - مراسم عزاداری شب اول محرم 1398 1398/6/9
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی گودرزی
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی گودرزی - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش پنجم - قرآن به سر - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - قرآن به سر - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش ششم - زمینه - گاهی دلم میگیره از بس که . . .
بخش ششم - زمینه - گاهی دلم میگیره از بس که . . . - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش نهم - شور - کاشکی قدر نوکریمو میدونستم . . .
بخش نهم - شور - کاشکی قدر نوکریمو میدونستم . . . - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش یازدهم - شور - اگر تو را نداشتم . . .
بخش یازدهم - شور - اگر تو را نداشتم . . . - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
پخش چهارم - روضه - حاج سعید خرازی
پخش چهارم - روضه - حاج سعید خرازی - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
بخش پنجم - زمینه - دشت کربلا پر از شمیم مجتبی (ع) . . .
بخش پنجم - زمینه - دشت کربلا پر از شمیم مجتبی (ع) . . . - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
بخش ششم - شور - یا علی و یا عظیم . . .
بخش ششم - شور - یا علی و یا عظیم . . . - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
بخش هفتم - تک - تشنه منم حضرت دریا حیدر
بخش هفتم - تک - تشنه منم حضرت دریا حیدر - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
بخش هشتم - مدح - آن نقطه که زیر با بسم الله است
بخش هشتم - مدح - آن نقطه که زیر با بسم الله است - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی گودرزی
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی گودرزی - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش دوم - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش پنجم - روضه -حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - روضه -حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش ششم - قرآن به سر- حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - قرآن به سر- حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش هفتم - زمینه - سلام ای تنها یار من زهرا (س) . . .
بخش هفتم - زمینه - سلام ای تنها یار من زهرا (س) . . . - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش هشتم - تک - تشنه منم حضرت دریا حیدر (ع) . . .
بخش هشتم - تک - تشنه منم حضرت دریا حیدر (ع) . . . - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش دهم - شور - درستش کن خراب کردم . . .
بخش دهم - شور - درستش کن خراب کردم . . . - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین شهاب مرادی
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین شهاب مرادی - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4
بخش دوم - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4
پخش پنجم - زمینه - از پای نیزه لالایی میگم . . .
پخش پنجم - زمینه - از پای نیزه لالایی میگم . . . - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4
بخش ششم - شور - لالا لا لا گل پونه . . .
بخش ششم - شور - لالا لا لا گل پونه . . . - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4
بخش هفتم - شور - یا علی و یا عظیم . . .
بخش هفتم - شور - یا علی و یا عظیم . . . - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4