سخنرانی حجت الاسلام موسوی مطلق
سخنرانی حجت الاسلام موسوی مطلق - جشن میلاد امام زمان (عج) 1398 1398/1/31
بخش پنجم - شور - مرده بدم زنده شدم...
بخش پنجم - شور - مرده بدم زنده شدم... - جشن میلاد امام زمان (عج) 1398 1398/1/31
بخش هفتم - شور - بی تو هوای زمونه سرده...
بخش هفتم - شور - بی تو هوای زمونه سرده... - جشن میلاد امام زمان (عج) 1398 1398/1/31
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسوی مطلق
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسوی مطلق - مراسم جشن میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) 1397 1397/12/6
بخش اول - مدح - حیدر علی مولا ، علی مولا ، علی مولا . . .
بخش اول - مدح - حیدر علی مولا ، علی مولا ، علی مولا . . . - مراسم جشن میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) 1397 1397/12/6
بخش پنجم - شعر خوانی - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - شعر خوانی - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم جشن میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) 1397 1397/12/6
بخش سوم - پیش زمینه - الا مادر به قربون جمالت...
بخش سوم - پیش زمینه - الا مادر به قربون جمالت... - مراسم عزاداری وفات حضرت ام البنین (س) 1397 1397/11/29
سخنرانی-حجت الاسلام علوی تهرانی
سخنرانی-حجت الاسلام علوی تهرانی - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش چهارم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش پنجم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش ششم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش هفتم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش هشتم-واحد-کربلایی سجاد محمدی
بخش هشتم-واحد-کربلایی سجاد محمدی - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش نهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش دهم- شور- حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دهم- شور- حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
سخنرانی حجت الاسلام علوی تهرانی
سخنرانی حجت الاسلام علوی تهرانی - شب چهارم فاطمیه1397 1397/11/23
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم فاطمیه1397 1397/11/23
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم فاطمیه1397 1397/11/23
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم فاطمیه1397 1397/11/23
بخش چهارم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم فاطمیه1397 1397/11/23
بخش پنجم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم فاطمیه1397 1397/11/23
بخش ششم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم فاطمیه1397 1397/11/23
بخش هفتم-واحد-کربلایی سجاد محمدی
بخش هفتم-واحد-کربلایی سجاد محمدی - شب چهارم فاطمیه1397 1397/11/23
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم فاطمیه1397 1397/11/23
بخش نهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم فاطمیه1397 1397/11/23
سخنرانی حجت الاسلام علوی تهرانی
سخنرانی حجت الاسلام علوی تهرانی - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
بخش سوم - پیش زمینه - دلی که بی قراره . . .
بخش سوم - پیش زمینه - دلی که بی قراره . . . - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
بخش چهارم - پیش زمینه - طرفدار علی . . .
بخش چهارم - پیش زمینه - طرفدار علی . . . - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
بخش پنجم - زمینه - این اولین بار . . .
بخش پنجم - زمینه - این اولین بار . . . - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
بخش ششم - شور - وا اما . . .
بخش ششم - شور - وا اما . . . - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
بخش هفتم - واحد - شبیه درد رفتی و شدی در استخوان پنهان . . .
بخش هفتم - واحد - شبیه درد رفتی و شدی در استخوان پنهان . . . - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
بخش هشتم - واحد - یه حس غریبی
بخش هشتم - واحد - یه حس غریبی - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
بخش نهم - واحد - حاج ابراهیم رحیمی
بخش نهم - واحد - حاج ابراهیم رحیمی - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
بخش دهم - واحد - کربلایی سجاد محمدی
بخش دهم - واحد - کربلایی سجاد محمدی - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
بخش یازدهم - شور - ای یل بدر و حنین . . .
بخش یازدهم - شور - ای یل بدر و حنین . . . - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
بخش دوازدهم - شور - السلام علی الحسین (ع) . . .
بخش دوازدهم - شور - السلام علی الحسین (ع) . . . - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
بخش سیزدهم - شور - میدونی عاشقت هستم . . .
بخش سیزدهم - شور - میدونی عاشقت هستم . . . - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
بخش چهاردهم - شور - اولین بار مگه یادم میره . . .
بخش چهاردهم - شور - اولین بار مگه یادم میره . . . - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
بخش پانزدهم - روضه پایانی - حاج ابوذر بیوکافی
بخش پانزدهم - روضه پایانی - حاج ابوذر بیوکافی - شب پنجم فاطمیه 1397 1397/11/20
سخنرانی - حجت الاسلام علوی تهرانی
سخنرانی - حجت الاسلام علوی تهرانی - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش سوم - پیش زمینه - به غمت ، شب و روزم رو . . .
بخش سوم - پیش زمینه - به غمت ، شب و روزم رو . . . - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش چهارم - پیش زمینه - دلی که بی قراراه . . .
بخش چهارم - پیش زمینه - دلی که بی قراراه . . . - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش پنجم - زمینه - وسط شعله کینه . . .
بخش پنجم - زمینه - وسط شعله کینه . . . - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش ششم - واحد - سلام فاطمیه
بخش ششم - واحد - سلام فاطمیه - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش هفتم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش هشتم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش نهم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش دهم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دهم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش یازدهم - شور - سید احمد موسوی
بخش یازدهم - شور - سید احمد موسوی - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
سخنرانی-حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی
سخنرانی-حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش پنجم- زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم- زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش هفتم - واحد - حاج ابراهیم رحیمی
بخش هفتم - واحد - حاج ابراهیم رحیمی - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش هشتم - واحد - ابراهیم رحیمی
بخش هشتم - واحد - ابراهیم رحیمی - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش نهم - تک - ابراهیم رحیمی
بخش نهم - تک - ابراهیم رحیمی - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش دهم-شور- سجاد محمدی
بخش دهم-شور- سجاد محمدی - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش یازدهم - شور - مسعود اصلانی
بخش یازدهم - شور - مسعود اصلانی - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
سخنرانی-حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی
سخنرانی-حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی - مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 97 1397/11/15
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 97 1397/11/15
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 97 1397/11/15
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 97 1397/11/15
بخش چهارم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 97 1397/11/15
بخش پنجم- زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم- زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 97 1397/11/15
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 97 1397/11/15
بخش سوم - سرود - از اون بالا دارن میان فرشته ها...
بخش سوم - سرود - از اون بالا دارن میان فرشته ها... - جشن میلاد رسول اکرم(ص) و امام صادق (ع) 1397 1397/9/3
بخش چهارم - سرود - ماه اومده جان و دل از راه اومده...
بخش چهارم - سرود - ماه اومده جان و دل از راه اومده... - جشن میلاد رسول اکرم(ص) و امام صادق (ع) 1397 1397/9/3