بخش سوم - پیش زمینه - ذکر لب نوکر ها سیدتی لبیک
بخش سوم - پیش زمینه - ذکر لب نوکر ها سیدتی لبیک - شب دوم مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س)1396 1396/11/27
بخش چهارم - پیش زمینه - ذکر لب نوکر ها سیدتی لبیک
بخش چهارم - پیش زمینه - ذکر لب نوکر ها سیدتی لبیک - شب اول مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س)1396 1396/11/26
بخش هفتم - واحد - تو خواستی بسوزی در آتش...
بخش هفتم - واحد - تو خواستی بسوزی در آتش... - شب اول مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س)1396 1396/11/26
شور - (شب شب امید عالمینه...)
شور - (شب شب امید عالمینه...) - میلاد حضرت زینب(س) 1396 1396/11/2
شور - (سیدتی مولاتی یا زینب...)
شور - (سیدتی مولاتی یا زینب...) - میلاد حضرت زینب(س) 1396 1396/11/2
شعر خوانی - حاج احمد نیکبختیان
شعر خوانی - حاج احمد نیکبختیان - میلاد حضرت زینب(س) 1396 1396/11/2
سرود - حاج احمد نیکبختیان
سرود - حاج احمد نیکبختیان - میلاد حضرت زینب(س) 1396 1396/11/2
سرود - (بگم زینب یا وارث عاشورا...)
سرود - (بگم زینب یا وارث عاشورا...) - میلاد حضرت زینب(س) 1396 1396/11/2
زمینه - شب عاشورا شب گریه و نالس...
زمینه - شب عاشورا شب گریه و نالس... - مراسم عزاداری شب عاشورا محرم 1439 1396/7/8