بخش اول - شعرخوانی - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - شعرخوانی - حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷
بخش سوم - روضه - حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزا محمدی
بخش سوم - روضه - حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزا محمدی - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷
بخش سوم - زمینه (برای غربتش بخون ای روضه خون...)
بخش سوم - زمینه (برای غربتش بخون ای روضه خون...) - شهادت امام صادق علیه السلام ۹۷
بخش چهارم - زمینه (یه روزی هست که تقویم های تاریخ...)
بخش چهارم - زمینه (یه روزی هست که تقویم های تاریخ...) - شهادت امام صادق علیه السلام ۹۷
بخش پنجم - شور (میدونم منو این دنیا خیلی از تو دورم کرده...)
بخش پنجم - شور (میدونم منو این دنیا خیلی از تو دورم کرده...) - شهادت امام صادق علیه السلام ۹۷
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397
بخش سوم-قرآن به سر گرفتن-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-قرآن به سر گرفتن-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397
بخش چهارم-زمینه(موذن حرم اذان بگو)
بخش چهارم-زمینه(موذن حرم اذان بگو) - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397
بخش پنجم-شور(حسین نجاتم بده)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-شور(حسین نجاتم بده)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397
بخش ششم-شور(حرمت خواهش چشمای منه)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-شور(حرمت خواهش چشمای منه)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397
بخش دوم-زمینه(تو منو زدی صدا یا اخی ادرکنی)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-زمینه(تو منو زدی صدا یا اخی ادرکنی)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397
بخش سوم-شور(اللهم رب شهر الرمضان)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-شور(اللهم رب شهر الرمضان)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397
بخش دوم-قرآن به سر گرفتن-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-قرآن به سر گرفتن-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397
بخش پنجم-شور(فرقم شده مثل پهلوی فاطمه)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-شور(فرقم شده مثل پهلوی فاطمه)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397
بخش ششم-شور(اللهم رب شهر الرمضان)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-شور(اللهم رب شهر الرمضان)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397
بخش دوم-روضه احساسی-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-روضه احساسی-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397
بخش سوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397
بخش چهارم-زمینه(مهر تو به دلم افتاد)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-زمینه(مهر تو به دلم افتاد)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397
بخش پنجم-زمینه(یه عاشق یه معشوق دوتا کربلایی)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-زمینه(یه عاشق یه معشوق دوتا کربلایی)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397
بخش ششم-شور(غرورم له شده مثل بدنت..)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-شور(غرورم له شده مثل بدنت..)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397
بخش هفتم-شور(اللهم رب شهر الرمضان)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-شور(اللهم رب شهر الرمضان)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397
بخش اول-قران به سر گرفتن-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-قران به سر گرفتن-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397
بخش سوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397
بخش سوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397
بخش سوم-روضه احساسی-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-روضه احساسی-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1397
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1397
بخش پنجم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1397
بخش ششم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1397
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1397
بخش اول-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1397
بخش اول-شعر خوانی-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-شعر خوانی-حاج سید مجید بنی فاطمه - جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 1397
بخش چهارم-نغمه خوانی-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-نغمه خوانی-حاج سید مجید بنی فاطمه - جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 1397
بخش ششم-شعر خوانی-حاج ابوالفضل بختیاری
بخش ششم-شعر خوانی-حاج ابوالفضل بختیاری - جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 1397
بخش دوم - سرود - شب عشق و شب باغه و گلشن بخش دوم - سرود - شب عشق و شب باغه و گلشن
بخش دوم - سرود - شب عشق و شب باغه و گلشن بخش دوم - سرود - شب عشق و شب باغه و گلشن - جشن میلاد امام زمان (عج) 1397
بخش سوم - سرود - خوب میدونم یه روزی میرسی
بخش سوم - سرود - خوب میدونم یه روزی میرسی - جشن میلاد امام زمان (عج) 1397
بخش پنجم - سرود - من خزون خشک و زردم آقا...
بخش پنجم - سرود - من خزون خشک و زردم آقا... - جشن میلاد امام زمان (عج) 1397
بخش چهارم - شور - تو آسمونا آئینه بندونه...
بخش چهارم - شور - تو آسمونا آئینه بندونه... - جشن میلاد امام زمان (عج) 1397
سخنرانی - حجت الاسلام و المسلمین سید جلال موسویان
سخنرانی - حجت الاسلام و المسلمین سید جلال موسویان - جشن میلاد سرداران کربلا 1397
بخش چهارم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری وفات حضرت زینب (س) 1397
بخش سوم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری وفات حضرت ام البنین (س) 1396
بخش چهارم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری وفات حضرت ام البنین (س) 1396
بخش سوم - پیش زمینه - آرزوی پر زدن با من پرم با تو...
بخش سوم - پیش زمینه - آرزوی پر زدن با من پرم با تو... - شب پنجم مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س)1396
بخش چهارم - پیش زمینه - آرزوی پر زدن با من پرم با تو...
بخش چهارم - پیش زمینه - آرزوی پر زدن با من پرم با تو... - شب چهارم مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س)1396
بخش پنجم - واحد - قصه های شب یلدای فراق منو تو...
بخش پنجم - واحد - قصه های شب یلدای فراق منو تو... - شب سوم مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س)1396